اطلاعیه آزمون استخدامی قضاوت ويژه شوراهاي حل اختلاف در سال 1396

تاریخ انتشار: 1 سال پیش ( 1396/04/24 )

بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي شركت در آزمون قضاوت ويژه شوراهاي حل اختلاف در سال 1396 مي‌رساند كه آزمون مذكوردر صبح روز جمعه مورخ 96/4/30 در 22 شهرستان به شرح جدول شماره 1برگزار مي‌شود. فرآيند برگزاري آزمون از ساعت 8:30 صبح آغاز و درهاي ورود به جلسه امتحان نيم ساعت قبل از شروع فرآيند بسته خواهد شد، لذا كليه داوطلبان مي‌بايست قبل از بسته شدن درهاي ورودي در محل حوزه امتحاني خود حاضر باشند.

لينك مربوط به كارت و برگ راهنماي شركت در آزموناز روز سه شنبه مورخ 96/4/27بر روي سايت اطلاع‌رساني اين سازمان به نشاني www.sanjesh.orgقرار مي‌گيرد و متقاضیان مي‌توانند با وارد كردن اطلاعات ثبت نامي (شماره پرونده، نام، نام‌خانوادگي، شماره ملی، سال تولد و ...) خود نسبت به مشاهده و تهیه پرينت کارت شركت در آزمون اقدام و براساس آدرس تعيين شده بر روي کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت کارت شرکت در آزمون و همچنين اصل کارت ملی و يا اصل شناسنامه عكس‌دار و ارائه آن الزامي است.

در صورت بروز اشكال در تهیه پرينت از کارت شركت در آزمون و يا مشاهده هرگونه مغایرت در اطلاعات ثبت‌نامي، داوطلبان مي‌تواننددر روز هاي چهارشنبه مورخ 96/4/28 و پنجشنبه مورخ 96/4/29صبح از ساعت 8:30 الي 12:00 و بعد از ظهر از ساعت 14:00 الي 18:00 با در دست داشتن کارت شناسايي معتبر و 2 قطعه عکس شخصاًبه نماینده مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط (جدول شماره 2)مراجعه و نسبت به اصلاح و رفع اشكال احتمالي کارت خود اقدام نمايند.

جدول شماره 1 حوزه هاي برگزاري آزمون قضاوت ويژه شوراهاي حل اختلاف در سال 1396

استان

نام شهرستان محل برگزاري آزمون

استان محل اقامت

آذربايجان شرقي(10)

تبريز(1012)

كليه داوطلبان استان آذربايجان شرقي(10)

آذربايجان غربي(11)

اروميه(1104)

كليه داوطلبان استان آذربايجان غربي(11)

اردبيل(12)

اردبيل(1202)

كليه داوطلبان استان اردبيل(12)

اصفهان(13)

اصفهان(1310)

كليه داوطلبان استانهاي اصفهان(13) ، چهارمحال و بختياري(17) و يزد(39)

ايلام(14)

ايلام(1405)

كليه داوطلبان استان ايلام (14)

البرز(40)

كرج(4008)

كليه داوطلبان استانهاي البرز(40) ، زنجان(22) و قزوين (26)

بوشهر (15)

بوشهر (1502)

كليه داوطلبان استان بوشهر(15)

تهران(16)

تهران(1607)

كليه داوطلبان استانهاي تهران(16) و سمنان(23)

خراسان رضوي(19)

مشهد(1960)

كليه داوطلبان استانهاي خراسان رضوي،(19) خراسان شمالي(20) و خراسان جنوبي (18)

خوزستان(21)

اهواز(2112)

كليه داوطلبان استان خوزستان(21)

سيستان و بلوچستان(24)

زاهدان(2418)

كليه داوطلبان استان سيستان و بلوچستان(24)

فارس(25)

شيراز(2536)

كليه داوطلبان استان فارس(25)

كهگيلويه و بويراحمد(31)

بوير احمد (یاسوج) (3103)

كليه داوطلبان استانكهگيلويه و بويراحمد (31)

قم(27)

قم(2704)

كليه داوطلبان استانهاي قم(27) و مركزي (36)

كرمان(29)

كرمان(2940)

كليه داوطلبان استان كرمان (29)

کرمانشاه(30)

كرمانشاه(3024)

كليه داوطلبان استانهاي کرمانشاه(30) و كردستان(28)

گيلان(33)

رشت(3313)

كليه داوطلبان استان گيلان(33)

گلستان(32)

گرگان(3217)

كليه داوطلبان استان گلستان(32)

لرستان(34)

خرم آباد(3413)

كليه داوطلبان استان لرستان (34)

مازندران(35)

ساري(3527)

كليه داوطلبان استان مازندران(35)

همدان(38)

همدان(3823)

كليه داوطلبان استان همدان(38)

هرمزگان(37)

بندرعباس3709)

كليه داوطلبان استان هرمزگان(37)


جدول شماره 2 - نام شهرستان و آدرس محل رفع نقص كارت شركت در آزمون قضاوت ويژه شوراهاي حل اختلاف در سال 1396 براساس استان محل اقامت داوطلبان

نام استان

نام

شهرستان

محل باجه رفع نقص

آدرس محل تشكيل باجه رفع نقص

آذربايجان شرقي

تبريز

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

تبريز: ميدان جهاد (نصف راه) ، خيابان ورزش

آذربايجان غربي

اروميه

دانشگاه اروميه

اروميه: خيابان شهيد بهشتي، دانشگاه اروميه، ستاد مركزي پرديس دانشگاهي

اردبيل

اردبيل

دانشگاه محقق اردبيلي

اردبيل: انتهاي خيابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبيلي، ساختمان سابق اداره كل امور آموزشي دانشگاه

اصفهان

اصفهان

دانشگاه اصفهان

اصفهان: ميدان آزادي، بلوار دانشگاه، درب شمالي دانشگاه، جنب اداره كل آموزش، ستاد برگزاري آزمونهاي دانشگاه اصفهان

ايلام

ايلام

دانشگاه ايلام

ايلام : بلوار پژوهش ، دانشگاه ايلام ، حوزه معاونت آموزشي

البرز

كرج

دانشگاه خوارزمي پرديس كرج

كرج: خيابان شهيد بهشتي (حصارک) ، میدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمی پرديس كرج

تهران

تهران

دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره

تهران: خيابان انقلاب، ميدان فردوسي، كوچه شاهرود، دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره

بوشهر

بوشهر

دانشگاه خليج فارس بوشهر

بوشهر: بهمني، خيابان شهيد ماهيني، دانشگاه خليج فارس بوشهر

خراسان رضوي

مشهد

موسسه آموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي خيام (مشهد)

مشهد : بزرگراه امام علي (ع)، بلوار شهيد رفيعي ، رفيعي 17

خوزستان

اهواز

دانشگاه شهيد چمران اهواز

اهواز: بلوار گلستان، جنب پل پنجم، ورودي دانشگاه شهيد چمران اهواز

سيستان و بلوچستان

زاهدان

موسسهآموزشعاليغيرانتفاعيغيردولتيتفتان-زاهدان

زاهدان : خيابان بزرگمهر، پشت دانشكده علوم قرآني، موسسهآموزشعاليغيرانتفاعيغيردولتيتفتان-زاهدان

فارس

شيراز

دانشگاه شيراز

شيراز: خيابان ساحلي غربي، مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز

قم

قم

دانشگاه قم

قم: انتهاي بلوار الغدير، بعدازشهرك قدس ، دانشگاه قم ، سازمان مركزي دانشگاه

كهگيلويه و بوير احمد

بوير احمد (یاسوج)

دانشگاه ياسوج

ياسوج : ميدان معلم ، خيابان دانشجو، دانشگاه ياسوج، اداره آموزش

كرمان

كرمان

دانشكده فني شهيدچمران كرمان

كرمان: خيابان شهيد مصطفي خميني(شهاب) ، ابتداي اتوبان هفت باغ علوي، دانشكده فني شهيد چمران كرمان

كرمانشاه

كرمانشاه

دانشگاه رازي كرمانشاه

كرمانشاه: طاق بستان، باغ ابريشم، پرديس دانشگاه رازي، سازمان مركزي، اداره امور آموزش

گلستان

گرگان

دانشگاه منابع طبيعي و علوم كشاورزي گرگان

گرگان: خيابان شهيد دكتر بهشتي، دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان

گيلان

رشت

دانشگاه گيلان

رشت: بلوارحافظ، خيابان ملت، روبروي شهر بازي، پرديس دانشگاهي دانشگاه گيلان

لرستان

خرم آباد

دانشگاه لرستان

خرم‌آباد: كيلومتر5 جاده (خرم اباد – تهران)، دانشگاه لرستان، اداره كل امور آموزشي

مازندران

ساري

دانشكده فني امام محمد باقر(ع)

ساري: بلوارخزر، خيابان شهيد مطهري(طبرستان)، دانشكده فني امام محمد باقر(ع)

هرمزگان

بندرعباس

دانشگاه هرمزگان

بندرعباس: آزادشهر، بلوار افروزشهابي پور، مجتمع آموزشي و پژوهشي بصيرت (گفتگوي تمدنها)

همدان

همدان

دانشگاه بوعلي سينا همدان

همدان: شهرك مدرس، خيابان ابوطالب، ورودي خوابگاه فرزانگان، دانشكده علوم انساني


جهت مشاهده متن اطلاعیه در سایت سازمان سنجش اینجا را کلیک کنید

آگهی استخدام
کلید واژه ها

آگهی استخدام در تهران

  خانم و آقا  آگهی استخدام استخدام دولتی  آگهی استخدام با مدرک لیسانس  آگهی استخدام با مدرک فوق لیسانس  آگهی استخدام با مدرک دکترا و Phd  آگهی استخدام کشوری  آگهی استخدام ویژه  آگهی استخدام شرکت خصوصی  آگهی استخدام شرکت دولتی  

اگهی استخداماستخدام دولتی /

نام و نام خانوادگی


اطلاعات شما در سایت نمایش داده نخواهد شد

شماره موبایل (مخفی خواهد ماند)


اطلاعات شما در سایت نمایش داده نخواهد شد

آدرس ایمیل (مخفی خواهد ماند)


اطلاعات شما در سایت نمایش داده نخواهد شد

متن پیام
   
نماد اعتماد الکترونیک
نستاد ساماندهی

جستجو در بانک اطلاعاتی آگهی های استخدامی

استان شهرستان رشته شغلی جنسیت مورد نیاز مقطع تحصیلی


آگهی استخدام

مشاوره امور استخدامی
دریافت خبرنامه rss سایت آگهی استخدام