آگهی استخدام قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران

تاریخ انتشار: 1 سال پیش ( 1396/07/29 )

به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت نام و شركت در آزمون استخدام كاركنان اداری قوه قضاييه در سال 1396 ميرساندكه ثبت نام در اين آزمون منحصراً به صورت اينترنتي از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org از روز شنبه مورخ 29 مهر ماه 1396آغاز و در روز شنبه مورخ 6 آبان 96 پايان مي پذيرد. لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي آزمون و فراهم نمودن مدارك و اطالعات مورد نياز ثبت نام، نسبت به ثبت نام در آزمون فوق اقدام نمايند.
لیست مشاغل مورد نیاز:
مسئول ابلاغ و اجرا -تقریر نویس -ماشین نویس - مسئول خدمات مالی - مددکار اجتماعی - کارشناس شبکه - کارشناس برنامه ریزی - کارشناس آمار موضوعی - کارشناس مطالعات اجتماعی - کاردان اقدامات تأمینی و تربیتی - کارشناس امور فرهنگی - متصدی امور دفتری
- شرايط عمومي استخدام
1 -داشتن تابعيت جمهوری اسالمي ايران.
2 -نداشتن سابقه محكوميت جزائي مؤثر.
3 -عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر.
4 -داشتن توانائي جسمي و رواني متناسب با شغل مورد درخواست و عدم ابتال به بيماریهای مسری به تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمد دادگستری جمهوری اسالمي ايران
5 -اعتقاد به دين مبين اسالم و يا يكي از اديان رسمي مصرّح درقانون اساسي جمهوری اسالمي ايران.
6 -التزام به قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران
7 -نداشتن منع استخدامي در دستگاههای دولتي به موجب آراء مراجع قضائي و ذيصالح.
8 -انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت دائم برای آقايان
9-داوطلبان استخدام نبايد در زمان ثبت نام از مستخدمين رسمي، ثابت و پيماني دستگاههای اجرايي و يا بازخريد خدمت آنها باشند - تذکر: مدارك تحصيلي پايين تر و يا باالتر از مقاطع تحصيلي اعالم شده در شرايط احراز مشاغل در آگهي استخدام و همچنين مدارك معادل، برای شركت در آزمون و استخدام معتبر نمي باشد.
10-داشتن حداقل بيست سال تمام و حداكثر سن سي و پنج سال تمام برای مدارك فوق ديپلم و ليسانس و حداكثر سي و هشت سال تمام برای مدارك تحصيلي فوق ليسانس و دكتری. تذكر: مالك عمل برای محاسبه تاريخ گواهي فراغت از تحصيل، معافيت دائم و پايان خدمت نظام وظيفه داوطلبان و محاسبه سن آنها زمان برگزاری آزمون مي باشد.
11-مواد ذیل به شرط ارائه تأئیدیه های معتبر، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.
الف: جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسر شهدا، فرزندان و همسر جانبازان 25درصد به باال و فرزندان و همسر آزادگان كه حداقل يك سال و باالتر سابقه اسارت دارند، و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه از شرط حداكثر سن معاف ميباشند.
ب( افراد خانواده معظم شهدا )شامل پدر، مادر، خواهر و برادر( تا ميزان 5 سال).
جرزمندگان كمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، به ميزان مدت حضور در جبهه
12 -اشتغال قبول شدگان از بدو استخدام در رشته شغلي پذيرفته شده و در منطقه جغرافيايي انتخابي حداقل به مدت ده سال خواهد بود ( در اين مدت امكان انتقال و جابجايي وجود نداشته و تعهد محضری الزم از قبولشدگان اخذ خواهد شد.)

جهت مشاهده دفترچه راهنمای ثبت نام اینجا را کلیک کنید

آگهی استخدام
کلید واژه ها

آگهی استخدام در تهران

  خانم و آقا  آگهی استخدام استخدام دولتی  آگهی استخدام با مدرک فوق دیپلم  آگهی استخدام با مدرک لیسانس  آگهی استخدام با مدرک فوق لیسانس  آگهی استخدام کشوری  آگهی استخدام ویژه  آگهی استخدام شرکت دولتی  

اگهی استخداماستخدام دولتی /

نام و نام خانوادگی


اطلاعات شما در سایت نمایش داده نخواهد شد

شماره موبایل (مخفی خواهد ماند)


اطلاعات شما در سایت نمایش داده نخواهد شد

آدرس ایمیل (مخفی خواهد ماند)


اطلاعات شما در سایت نمایش داده نخواهد شد

متن پیام
   
نماد اعتماد الکترونیک
نستاد ساماندهی

جستجو در بانک اطلاعاتی آگهی های استخدامی

استان شهرستان رشته شغلی جنسیت مورد نیاز مقطع تحصیلی


آگهی استخدام

مشاوره امور استخدامی
دریافت خبرنامه rss سایت آگهی استخدام