آزمون استخدامی ویژه ی استان های سمنان و لرستان سازمان تامین اجتماعی

تاریخ انتشار: 2 سال پیش ( 1395/11/28 )

‫سازمان تامین اجتماعی به منظور تأمین بخشی ازنیروی انسانی مورد نیاز مراکز درمانی (درمانگاه الیگودرز و درمانگاه‬ ایوانکی)در استانهای لرستان و سمنان ‪ ،‬افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون کتبی‪ ،‬مصاحبه و طی مراحل گزینش‬ ‫بصورت استخدام پیمانی دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬

‫لذا بدینوسیله به اطالع کلیه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی می رساند که ثبت نام در‬این آزمون طبق مفاد این آگهی ( از طریق مراجعه حضوری و تحویل مدارک به مدیریت درمان استان مورد تقاضا به‬ ‫نشاني مندرج در این آگهي ) در عناوین شغلی قید شده در فایل ‪ Pdf‬قابل مشاهده و دانلود می باشد‪.‬‬
‫ثبت نام از روز سه شنبه مورخ ‪ 1931/11/62‬آغاز و لغایت روز شنبه مورخ ‪ 1931/11/93‬پایان می پذیرد ‪ .‬کلیه متقاضیان‬ ‫ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم نمودن‬ مدارک و اطالعات مورد نیاز ‪ ،‬نسبت به ثبت نام در آزمون فوق اقدام نمایند ‪.‬‬

‫شرایط عمومي استخدام ‪:‬‬
‫‪ -1‬تابعیت جمهوری اسالمی ایران‪.‬‬
‫‪ -2‬اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران و دین مبین اسالم یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی‪.‬‬
‫‪ - 3‬دارا بودن حداقل ‪ 22‬سال سن تمام و حداکثرسن برابر مفاد مندرج در شرایط اختصاصی ‪.‬‬
‫‪ -4‬دارا بودن تحصیالت و دانش تخصصی و توانایی های الزم برای انجام وظایف و مسئولیتهای شغل مورد نظر ‪.‬‬
‫‪ -5‬دارا بودن برگ پایان خدمت زیر پرچم و یا معافیت دائم‪( .‬ویژه آقایان)‬
‫‪ -6‬داشتن سالمتی جسمی و روانی و عدم اعتیاد به مواد مخدر‪.‬‬
‫‪ -7‬نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر‪.‬‬
‫‪ -8‬استخدام افرادی که در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا آراء قانونی مراجع ذیصالح به مجازاتهای اخراج‪،‬‬ بازنشستگی‪ ،‬بازخرید خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده اند ممنوع است‪.‬‬
‫‪ -9‬داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی‪ ،‬آزمایشی و پیمانی سازمان تامین اجتماعی باشند‪.‬‬
‫تذکر‪ :‬مالک عمل تاریخ گواهی فراغت از تحصیل‪ ،‬معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه داوطلبان آخرین روز ثبت نام‬ مورخ ‪ 1931/11/93‬و محاسبه سن آن ها اولین روز ثبت نام مورخ ‪1931/11/62‬می باشد‪.‬‬

‫شرایط اختصاصي استخدام‪:‬‬
‫‪ - 1‬مقاطع و رشته های تحصیلی در عنوان شغلی مورد تقاضاا براساام مقااطع و رشاته هاای تحصایلی منادرج در ایان آگهای‬
‫می باشد ‪.‬‬ ‫داوطلبان صرفاً در صورتی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که عنوان مقطع تحصیلی‪ ،‬رشته تحصیلی و یا گرایش رشته‬ ‫تحصیلی آنان به طور کامل و به صورت مشخص در شرایط احراز مشاغل ذکر شده باشد لذا داوطلبانی که مقطع تحصیلی‪،‬‬ رشته تحصیلی و یا گرایش‪ -‬رشته تحصیلی آن ها عیناً در آگهی درج نشده باشد از ثبت نام خودداری نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ هر مرحله از فرایند جذب و بکارگیری مشخص گردد که مقطع تحصیلی‪ ،‬رشته تحصیلی و یا گرایش تحصیلی آن ها با شرایط‬ ذکر شده در آگهی منطبق نباشد و دارای پسوند و یا پیشوند بیش از آنچه در آگهی آمده باشد از سایر فرایند استخدام حذف‬ شده و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت‪.‬‬
‫توجه ‪ :‬اگر رشته تحصیلی بدون گرایش ذکر شده باشد صرفاً رشته تحصیلی بدون گرایش مالک عمل بوده و در صورتیکه‬ رشته تحصیلی با گرایش های مشخص ذکر شده باشد فقط آن رشته تحصیلی با گرایش های ذکر شده مالک عمل خواهد بود‪.‬‬ لذا داوطلبان موظف اند در زمان ثبت نام با توجه به شرایط اعالم شده دقت کافی بعمل آورده و از ثبت نام در شغل هایی که ‫واجد شرایط نیستند‪ ،‬خودداری نمایند‪.‬‬
‫‪ - 2‬شرایط سنی و مقطع تحصیلی و معدل کل داوطلبان به شرح ذیل تعیین می گردد‪:‬‬
‫‪ -2/1‬دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم با شرط معدل حداقل ‪ 14‬و شرط سنی حداکثر ‪ 24‬سال‪.‬‬
‫‪ -2/2‬دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم در رشته تحصیلی بهیاری بدون شرط معدل و با شرط سنی حداکثر ‪ 32‬سال‪.‬‬
‫‪ -2/3‬دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم با شرط معدل حداقل ‪ 14‬و شرط سنی حداکثر ‪ 26‬سال تمام‬
‫‪ -2/4‬دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس با شرط معدل حداقل ‪ 14‬و شرط سنی حداکثر‪ 28‬سال تمام‪.‬‬
‫‪ -2/1‬دارندگان مدرک تحصیلی دکترا (عمومی) با حداکثر‪ 35‬سال تمام‪.‬‬

دریافت آگهی استخدامی (دفترچه راهنمای آزمون)

دریافت عناوین شغلی

دریافت فرم ثبت نام

آگهی استخدام
کلید واژه ها

آگهی استخدام در سمنان

  

آگهی استخدام در لرستان

  خانم و آقا  آگهی استخدام پرستار  آگهی استخدام کارشناس پرستاری  آگهی استخدام پزشک عمومی  آگهی استخدام تکنسین داروخانه  آگهی استخدام کارشناس مامایی  آگهی استخدام بهیار  آگهی استخدام رزرويشن و پذیرشگر  آگهی استخدام با مدرک لیسانس  آگهی استخدام با مدرک فوق لیسانس  آگهی استخدام با مدرک دکترا و Phd  آگهی استخدام کشوری  آگهی استخدام ویژه  آگهی استخدام شرکت دولتی  آگهی استخدام در ایوانکی  آگهی استخدام در الیگودرز  

اگهی استخدامتکنسین داروخانه / رزرويشن و پذیرشگر / بهیار / پرستار / پزشک عمومی / کارشناس پرستاری / کارشناس مامایی /

نام و نام خانوادگی


اطلاعات شما در سایت نمایش داده نخواهد شد

شماره موبایل (مخفی خواهد ماند)


اطلاعات شما در سایت نمایش داده نخواهد شد

آدرس ایمیل (مخفی خواهد ماند)


اطلاعات شما در سایت نمایش داده نخواهد شد

متن پیام
   
نماد اعتماد الکترونیک
نستاد ساماندهی

جستجو در بانک اطلاعاتی آگهی های استخدامی

استان شهرستان رشته شغلی جنسیت مورد نیاز مقطع تحصیلی


آگهی استخدام

مشاوره امور استخدامی
دریافت خبرنامه rss سایت آگهی استخدام